Naslov

Weltacker - Njiva zemljanov
St. Michael/Šmihel 91
9143 St. Michael ob Bleiburg/
Šmihel nad Pliberkom

ZVR-številka

1063861766

    13  +    =  17