ODBOR

Karl Breitfuß (predsednik)
Martin Jernej (podpredsednik)
Danilo Katz (podpredsednik)
Maria Hober (blagajničarka)
Sandra Krausler (namestnica blagajničarke)
Mag. Thomas Silmbroth (tajnik)
Hanna Riedl (namestnica tajnice)
dr. Stefan Merkač

PREGLEDOVANJE RAČUNOV

Mag. Philipp Gunzer
Andrea Ferk

SEKCIJE

Izobraževanje in ozaveščanje
dr.a Ulrike Wagner
Silvia Merva
Anna Kapp
Merima Oswaldi
Andrea Ferk
Danilo Katz
Christian Srienz

Prireditve, kultura in javni odnosi
Sandra Krausler
Danilo Katz
Christian Srienz

Načrtovanje in koordinacija sekcij
Dr. Štefan Merkač
Ludmilla Jernej
Hanna Riedl

Pridelava rastlin
Martin Jernej
Klaus Tschaitschmann
Michael Wastl
Thomas Hobel

Infrastruktura
Martin Jernej
Philipp Gunzer

Pridelava zelenjave 
Elke Obertautsch
Helena Breitfuß
Maria Hober

Zelišča in semena
Ludmilla Jernej
Ulrike Wagner

Gobe
Karl Breitfuß