To je bil praznik!

To je bil praznik! Odprtja prve avstrijske in skupaj 18. Njive zemljanov se je »kljub« idealnemu rastlinskemu vremenu s spreminjajočim se dežjem in soncem udeležilo okrog 300 ljudi. Poleg izumitelja Njive zemljanov, Benedikta Haerlina iz Berlina, so se prireditve udeležili tudi 2. predsednik deželnega zbora Jakob Strauß, deželnozborski poslanec Stefan Sandrieser, župan Hermann Srienz, podžupan Vladimir Smrtnik, član občinskega predstojništva Norbert Haimburger in številne občinske odbornice in odborniki. Vsi so našemu projektu ozaveščanja izrekli vso podporo. Med številnimi gosti sta bila še župan Bernard Sadovnik iz Globasnice in Christian Salmhofer iz Koroške podnebne zveze. Za prisrčno glasbeno spremljavo dogodka so poskrbele jasli, vrtec in učenci Evropske šole Šmihel. Tudi kratkočasna in zabavna moderacija Aline Kovačič in Maria Knauderja je bila tokrat trdno v rokah otrok. Najlepša hvala vsem članicam in članom našega društva, občinskim delavcem, Gšfetu in vsem, ki ste prispevali k uspehu tega nepozabnega dogodka!

Slika Charly Breitfuß
Slika Christian Salmhofer

Weiterlesen

Ähnliche Beiträge